Sponsorluk

Risus Sanat; Afyonkarahisar Renkli İmgeler Saati Uygulama Sahnesi Derneği bünyesinde başta tiyatro olmak üzere kültür ve sanat alanında sahne çalışmaları gerçekleştiren bir gönüllü topluluğudur.

Asli ihtiyaçlarımız olan prova alanı ve çalışılan bir eseri sahneleyebilmek için dekor, kostüm, aksesuar, tanıtım gibi ihtiyaçlarımız kurucu ekibimizdeki gönüllülerimiz tarafından finanse edilmeye çalışılmakta ancak yeterli olmamaktadır.

Bu sebeple çalışmaların nihai amacına istenilen nitelikte ulaşabilmesi için sponsora ihtiyaç duymakta ve teklifleri değerlendirmeye açık olduğumuz tüm ilgililere duyurulur.

Sponsorluk Nedir?

Sponsorluk, bir kurumun, kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da o olay, etkinlik için gerekli olan araç / malzeme gibi materyal donanımını sağlayarak desteklemesidir.

Sponsorluğun, destekleme faaliyeti olarak anılması yardım, bağış, hibe vb. gibi değerlendirilmesine yol açar. Kuşkusuz birçok kuruluş, çeşitli nedenlerle, çeşitli biçimlerde çevrelerindeki kimi yerlere bağışta bulunur. Bir destek özelliği taşıyan, karşılık beklemeden yapılan bu yardımlar zaman zaman sponsorlukla karıştırılır. Oysa sponsorluk, kurumsal iletişim bütünlüğü içerisinde tıpkı reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler gibi kurumun iletişim amaçları doğrultusunda kullanılan iletişim araçlarından biridir.

Başka bir deyişle, sponsorluk, kurum imajını artırma, marka farkındalığını yükseltme ya da ürün ve hizmetlerin doğrudan satışlarını uyararak kurum hedeflerini desteklemek için bir olay ya da etkinliğin düzenlenmesi, masraflarının üstlenilmesidir.

Sponsorluk Hakkında:

Sponsor, Risus Sanat’ın faaliyetleri için gereken ihtiyaçları nakdi olarak karşılayabilir veya ayni olarak doğrudan kendisi temin etmeyi tercih edebilir. Bu konuda herhangi bir şart yoktur. Sponsor tercihini her iki yönde de kullanabilir. Örneğin sahnelenecek bir eser için gereken dekor, kostüm, aksesuar nakit olarak veya istenilen materyallerin teslim edilmesi şeklinde olabilir.

Risus Sanat aşağıdaki konularda sponsora ihtiyaç duymaktadır:

1. Faaliyet tanıtımları (Medya, billboard, afiş, broşür vb)
2. Dekor, kostüm, aksesuar vb ihtiyaçlar
3. Gösterimlerin gerçekleştirileceği sahne
4. Sahne gösterimlerinin fotoğraf ve video çekimleri
5. Turne düzenlendiği takdirde ulaşım vb masraflar

Sponsor Kazanımları:

Markalara değer katan en önemli uygulamalardan biri sponsorluktur. Marka ve kuruluşları birbirinden ayıran sponsorluğun birçok avantajı olduğu gibi vergisel kazanımları da mevcuttur. Örneğin; kültür, sanat ve spor etkinliklerini desteklemek amacıyla yapılacak harcamalarınız, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. İlgili kanuna göre bizlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelerimizde yaptığınız harcamaların %100 oranında vergiden indirimi mümkündür.

Risus Sanat olarak faaliyetlerimizde sponsorun sahip olacağı haklar:

1- Faaliyet tanıtımlarında (medya, billboard, afiş, broşür vb) sponsorun gösterilmesi
2- Faaliyetlerde sözlü ve görsel olarak sponsorun belirtilmesi (ana sponsorluk için)
3- Sahne gösterimi öncesi sponsor firmaya ait broşür vb. reklam/tanıtım materyallerinin dağıtımı
4. Prömiyerlerde (ilk gösterimler) sponsor yetkilisine/temsilcisine sahnede plaket takdimi yapılması ve teşekkür konuşması (ana sponsorluk için)
5- Basında yer alan haber bültenlerinde sponsorun belirtilmesi (ana sponsorluk için)
6- Web site ve sosyal medya hesaplarında sponsor bilgilerinin yer alması
7. Sosyal medya hesaplarından sponsor firmaya ait kampanya vb duyuruların paylaşılması (talep halinde)
8- Turne programlarında sponsor firmayı tanıtan kıyafet ve aksesuar kullanılması (talep halinde)
9- Faaliyetlerin video kayıtlarının öncesi ve sonrasında sponsor firmanın reklamı
10- Sahne temsillerinde her gösterim için sponsor firmaya ücretsiz davetiye ayrılması
11. Değerlendirme sonucu kabul gören özel isteklerin gerçekleştirilmesi